Case: Takeovers

Tilmeld dig senest fredag den 18. maj 2018!

 

Klik og se videoen for at få en ide om, hvad MWBe educated er!

 

 

Det danske selskab Enzolutions A/S er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S og driver virksomhed med udvikling af enzymer til fødevareindustrien. Enzolutions A/S er blandt de førende udviklere af enzymer til fødevareindustrien i Europa og har de seneste år foretaget en række strategiske opkøb af selskaber i hele verden med henblik på at optimere processer og øge stordriftsfordele.


Tre potentielle bydere har de seneste måneder vist interesse for Enzolutions A/S og planlægger alle at opkøbe aktier i Enzolutions A/S.


Byder 1

Den amerikanske kapitalfond Xevitos Capital er en af USAs førende investeringsfonde med ca. USD 15 milliarder under forvaltning. Xevitos Capital ejer gennem sine investeringer en portefølje af selskaber i Europa, Asien og USA med samlet salg for mere end USD 10 milliarder årligt og over 110.000 ansatte.

 

Byder 2

KMC Equity Partners er et globalt investeringsfirma, som opkøber strategiske kapitalposter i europæiske børsnoterede selskaber, hvor langsigtet værdi bliver realiseret gennem aktivt ejerskab. KMC Equity Partners har tidligere investeret i virksomheder inden for medicinal- og fødevareindustrien.

 

Byder 3

CopaZymes AB er et svensk selskab, som er børsnoteret på Nasdaq Stockholm AB, og som driver virksomhed inden for proteinvidenskab og enzymteknologi. Selskabet er en konkurrent til Enzolutions. CopaZymes AB har blandt andet omfattende knowhow inden for kemisk reaktivitet, bindevæv og muskelfibre. CopaZymes AB’s forretning er i høj grad bygget op omkring de samme forretningsideer og den samme teknologi som Enzolutions.

 


Fremtiden for Enzolutions skal afgøres. Det skal afklares, hvem af de tre potentielle bydere som kan tilbyde de bedste vilkår og den bedste pris, ligesom der skal forhandles og udarbejdes den juridiske dokumentation til brug for en eventuel overtagelse. Heri ligger bl.a. forhandling om betingelserne for fremsættelse af overtagelsestilbud, bestyrelsens pligter og ansvar i forbindelse med udarbejdelsen af sin redegørelse til aktionærerne og mange andre interessante juridiske problemstillinger.


Vil du deltage i de spændende forhandlinger og bistå en af de tre bydere eller selskabet i forbindelse med den komplicerede proces, så tilmeld dig MWBe educated 2018.